Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/ZP5/INT/2022 w zakresie:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu
ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 13.12.2023r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.
Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/ZP5/INT/2022 w zakresie:

Sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu
ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 13.12.2023r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.
Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3/ZP5/INT/2022 w zakresie:

Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu
ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 13.12.2023r. do godz14.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku. Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 4/ZP5/INT/2022 w zakresie:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu
ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 13.12.2023r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.
Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5/ZP5/INT/2022 w zakresie:

Sukcesywna dostawa wędlin dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu
ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 13.12.2023r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa wędlin dla Internatu Szkół w Płocku w 2023 roku. Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6/ZP5/INT/2022 w zakresie:

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu
ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 13.12.2023r. do godz. 14.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2023 roku. Nie otwierać przed dniem 14.12.2022 r. do godz. 9.00