Kadra

Każdy z nauczycieli – wychowawców posiada wykształcenie zgodne z wymaganiami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli.

Kierownik Internatu:
  • p. Tomasz Dolny
Nauczyciele – wychowawcy:
  • p. Agnieszka Grining – Kowalska
  • p. Marcin Kaliszewski
  • p. Renata Kicińska
  • p. Joanna Krankiewicz
  • p. Marta Stanisławska
  • p. Joanna Stępniewska
  • p. Wojciech Szelągowski
  • p. Mirosław Żołnowski