Wyniki rekrutacji 2023

Uprzejmie informujemy, iż listy osób przyjętych do Internatu są już wywieszone na tablicy ogłoszeń w budynku. Informację o przyjęciu do Internatu można także uzyskać telefonicznie pod numerem telefonu 24 364-27-55. Jednocześnie prosimy o telefoniczne potwierdzanie chęci przyjęcia do Internatu przez uczniów, którzy zostali zakwalifikowani w procesie rekrutacji. Niepotwierdzenie wiąże się ze zwolnieniem miejsca i przeznaczeniem go do rekrutacji uzupełniającej.