Spotkania Wigilijne w Internacie

Serdecznie zapraszamy wychowanków na spotkanie Wigilijne

Grupa IV – poniedziałek 13 grudnia 2021 r. godz. 20.00

Grupa I – wtorek 14 grudnia 2021 r. godz. 20.00

Grupy II i III – środa 15 grudnia 2021 r. godz. 20.00

Wszystkie spotkania odbędą się w świetlicy Internatu.