Ważna informacja – odpisy za posiłki

Szanowni Rodzice,

uprzejmie przypominamy, iż nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych posiłków w ciągu tygodnia, za wyjątkiem poniedziałkowego śniadania lub/i piątkowej kolacji. W przypadku np. choroby dziecka i zabrania go do domu rodzinnego, to na rodzicu/opiekunie prawnym ciąży obowiązek poinformowania sekretariatu Internatu o odpisie posiłków. Proszę nie przekazywać tej informacji wychowawcom, tylko zgłosić fakt rezygnacji z posiłków Pani Referent – nr tel. 24 364-27-55 lub Pani Intendentce nr tel. 24 364-27-59 w godz. 7.30-15.30, by naniosła zmianę w programie komputerowym. Gdy zgłoszenie będzie miało miejsce do godz. 9.00 odpis nastąpi od śniadania dnia następnego, w pozostałych przypadkach odpis posiłków od kolacji dnia następnego, ponieważ produkty na poszczególne posiłki są planowane i kupowane z jednodniowym wyprzedzeniem.