Zakwaterowanie wychowanka

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2020 r. w godz. 14.00 – 20.00. Spis rzeczy, które należy ze sobą zabrać znajduje się w zakładce wyprawka.

Przyjęcie wychowanków do Internatu ZST w Płocku odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego, który podpisuje umowę najmu i stosowne dokumenty.

Dodaj komentarz