Zamówienia publiczne

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 1/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa artykułów spożywczych, tłuszczy roślinnych i jaj dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 2/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa mięsa
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa mięsa dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 3/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa mrożonek i ryb dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 4/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa warzyw i owoców oraz sałatki jarzynowej dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 5/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa wędlin
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa wędlin dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 6/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa wyrobów garmażeryjnych dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 7/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa pieczywa i świeżych wyrobów ciastkarskich dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU PUBLICZNYM O WARTOŚCI DO 130 000 ZŁ.

Dyrektor Zespołu Szkół Technicznych w Płocku zaprasza do udzielenia odpowiedzi na zapytanie ofertowe 7/ZP4/INT/2021w zakresie:

Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczy pochodzenia zwierzęcego
dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku.

Ofertę należy składać w godzinach pracy Sekretariatu Internatu ul. Norbertańska 11 09-402 Płock, w terminie do dnia 3 stycznia 2022. r. do godz. 10.00 w zamkniętej kopercie z napisem:

Sukcesywna dostawa artykułów mleczarskich i tłuszczy pochodzenia zwierzęcego dla Internatu Szkół Technicznych w Płocku w 2022 roku. Nie otwierać przed dniem 4.01.2022r. godz.10.00