Zakwaterowanie

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2021 r. w godz. 14.00-20.00. Spis rzeczy, które należy ze sobą zabrać znajduje się w zakładce Wyprawka.


Przed przyjazdem do Internatu uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o zapoznanie się z:

Przyjęcie wychowanków do Internatu ZST w Płocku odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego, który podpisuje na miejscu umowę przyjęcia wychowanka do internatu i stosowne dokumenty.
W celu przyspieszenia procesu zakwaterowania rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie poniższych oświadczeń i zgód:

lub w przypadku pełnoletniego wychowanka