Zakwaterowanie

Zakwaterowanie wychowanków odbędzie się w przeddzień rozpoczęcia roku szkolnego, tj. 31 sierpnia 2020 r. w godz. 14.00-20.00. Spis rzeczy, które należy ze sobą zabrać znajduje się w zakładce Wyprawka.
Przed przyjazdem do internatu uczniowie oraz ich rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o zapoznanie się z:

Przyjęcie wychowanków do Internatu ZST w Płocku odbywa się wyłącznie w obecności rodzica/opiekuna prawnego, który podpisuje umowę najmu i stosowne dokumenty.
W celu przyspieszenia procesu zakwaterowania rodzice/opiekunowie prawni proszeni są o wydrukowanie, wypełnienie i podpisanie poniższych druków: