Opłaty

Opłaty za zakwaterowanie i posiłki

Wpłaty za zakwaterowanie i posiłki wychowanków należy dokonywać przelewem do 15 każdego miesiąca za miesiąc poprzedni na rachunek bankowy PKO BP nr 64 1020 1592 0000 2002 0227 1245.
W tytule proszę podać: imię i nazwisko dziecka, miesiąc, którego dotyczy opłata.
Informację z wyliczoną kwotą wychowankowie otrzymują osobiście na początku każdego miesiąca. (Proszę nie wpłacać więcej niż podano w wyliczeniu).
W celu dokonania odpisu posiłku z powodu choroby dziecka, proszę podać informację telefonicznie 24 364-27-59 dzień wcześniej do godz. 10.00.

Opłata za zgubioną kartę

Opłatę za zgubioną kartę w wysokości 20zł należy dokonać na konto Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki Bank BGŻ BNP PARIBAS S.A. nr 90 2030 0045 1110 0000 0427 7640.
W tytule proszę podać ,,Darowizna na cele statutowe Stowarzyszenia Przyjaciół Siedemdziesiątki”.
Kwota darowizny dokonana przelewem może być odliczona od podstawy opodatkowania.
Wychowawcy wydają nową kartę, tylko po okazaniu dowodu wpłaty.

Więcej o Stowarzyszeniu Przyjaciół Siedemdziesiątki na stronie www.stowarzyszenie70.pl