Zajęcia o tolerancji

„Każdy inny – tyle nas łączy”. Pod takim tytułem odbyły się w internacie zajęcia dla młodzieży dotyczące TOLERANCJI. Miały na celu kształtowanie postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowanie praw innych. Miały uświadomić wychowankom problem nietolerancji we współczesnym świecie. Zajęcia zorganizowały i poprowadziły wychowawczynie: Marta Stanisławska i Agnieszka Grining-Kowalska.