Wyprowadzka z Internatu

UWAGA WAŻNA INFORMACJA

Wyprowadzamy się na okres wakacyjny od poniedziałku do piątku do godz. 14.00. Po rozliczeniu się można ewentualnie zostać w internacie na czas wyjazdu do godz. 22.00 danego dnia. Prosimy o zastosowanie się do ww. terminów, ponieważ w tych godzinach pracuje sekretariat.