Ważna informacja – odpisy za posiłki

Szanowni Rodzice,

uprzejmie przypominamy, iż nie ma możliwości rezygnacji z pojedynczych posiłków w ciągu tygodnia, za wyjątkiem poniedziałkowego śniadania lub/i piątkowej kolacji. W przypadku np. choroby dziecka i zabrania go do domu rodzinnego, to na rodzicu/opiekunie prawnym ciąży obowiązek poinformowania sekretariatu Internatu o odpisie posiłków. Proszę nie przekazywać tej informacji wychowawcom, tylko zgłosić fakt rezygnacji z posiłków Pani Referent – nr tel. 24 364-27-55 lub Pani Intendentce nr tel. 24 364-27-59 w godz. 7.30-15.30, by naniosła zmianę w programie komputerowym. Gdy zgłoszenie będzie miało miejsce do godz. 9.00 odpis nastąpi od śniadania dnia następnego, w pozostałych przypadkach odpis posiłków od kolacji dnia następnego, ponieważ produkty na poszczególne posiłki są planowane i kupowane z jednodniowym wyprzedzeniem.

Ważna informacja !!

Szanowni Rodzice i Wychowankowie Internatu ZST

Uprzejmie informujemy, iż uczniowie którzy nie mogą zjeść kolacji na miejscu w Internacie, z uwagi np. na odbywający się w tym czasie trening lub inne ważne zajęcia, zobowiązani są do przyniesienia do pokoju wychowawców menażki (najlepiej tzw. „trojaczka”). Po powrocie z tych zajęć będą mogli odebrać menażkę i zjeść kolację w kuchni internackiej. Uprzejmie proszę o zaopatrzenie swoich dzieci w menażki, jeśli zachodzi taka potrzeba. Jeśli nie ma takiej potrzeby kolacja jest wydawana na miejscu w godzinach 18.00-19.30.

UWAGA!! Spotkanie

W dniu 2 września 2021 r. (czwartek) o godzinie 19.30 odbędzie się zebranie dla wychowanków grupy IV, czyli zamieszkujących w pokojach 18, 18A, 19, 19A, 20, 20A, 21, 21A, 22, 22A, 23 oraz 24. Miejsce spotkania – świetlica Internatu.

OBECNOŚĆ OBOWIĄZKOWA!!